Алгоритм тестування нових нановекторних систем на пухлинних клітинах

к.б.н. Тодор І.М., Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького

Відео записано під час проведення Міжнародної Технологічної зустрічі

 

Короткий опис:

Розроблено методологію оцінки біологічної безпеки наноматеріалів та створено алгоритм тестування нановекторних систем. Запропонований алгоритм дає змогу проводити скринінг металовмісних наноматеріалів з урахуванням особливостей їхньої взаємодії з мембранами та органелами нормальних та пухлинних клітин. Унікальний підхід дає змогу отримати оперативну інформацію про біологічну активність та потенційну безпеку матеріалів, які передбачається використовувати під час створення векторних протипухлинних наносистем.

Переваги:

Запропонований спектр молекулярно-біологічних, цитоморфологічних, біохімічних критеріїв оцінки безпеки наноматеріалів дає змогу швидко отримати об’єктивну інформацію про ступінь їх токсичності, а також про їхній вплив на функціональну активність нормальних та злоякісно трансформованих клітин. Використання розробленого алгоритму для визначення ризику застосування металовмісних наноматеріалів під час проведення медико-біологічних досліджень є економічно вигідним та малозатратним.

Області застосування:

Для науковців — медиків та біологів, а також фахівців фармакологів, які розробляють та виробляють наносистеми для використання в медицині, насамперед, в онкології.

Контактна інформація: nauka@onconet.kiev.ua