Антимікробні і протипухлинні речовини широкого спектру дії на основі діоксиду кремнію з наночастинками срібла, золота, міді

д.х.н. Єременко Г.М. Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйко НАН України

Відео записано під час проведення Міжнародної Технологічної зустрічі

 

Короткий опис: 

Синтезовано та стабілізовано наночастинки Ag, Au, Cu в колоїдах і на поверхні пористих плівок і порошків оксидів із заданими оптичними, структурними, антибактеріальними та протипухлинними властивостями. 

Переваги: 

Контрольована фотогенерація і стабілізація металевих наночастинок заданого розміру на поверхні кремнезему з високою бактерицидною активністю щодо широкого спектру мікроорганізмів і грибків, протипухлинною активністю, високою хімічною стабільністю, нетоксичністю при надзвичайно низькому вмісті наночастинок металу. 

Області застосування: 

Медицина, біологія, харчова промисловість (пакувальний матеріал, упаковка). 

Контактна інформація: annaerem@ukr.net, Teл.: +38067 7049746