Бісфосфонати паладію (ІІ): протипухлинні, малотоксичні та адресної дії

к.х.н. Козачкова О.М., Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України

Відео записано під час проведення Міжнародної Технологічної зустрічі

 

Короткий опис:

Отримано нові комплексні сполуки паладію (ІІ) з бісфосфоновими кислотами. Встановлено їхній склад, будову, стійкість, фізико-хімічні та спектральні характеристики. Визначено різний спосіб координації бісфосфонових кислот по паладію. Показано наявність цитотоксичної активності та низької токсичності бісфосфонатів паладію. Встановлено взаємозв’язок між складом, будовою, фізико-хімічними параметрами отриманих сполук та їхньою біологічною активністю.

Переваги:

Отримані результати підтверджують доцільність використання бісфосфонатів паладію (ІІ) як основи для розроблення нових протипухлинних лікарських засобів, що дають змогу підвищити ефективність лікування та зменшити його вартість.

Області застосування:

Фармацевтична промисловість та медицина.

Контактна інформація: pekhnyo@ionc.kiev.ua