Фільтр субміліметрового діапазону

акад. Литвиненко Л.М., д.т.н. Гавриков В.К., Радіоастрономічний інститут НАН України.

Відео записано під час проведення Міжнародної Технологічної зустрічі

 

Короткий опис:

Робота фільтра заснована на використанні нового фізичного ефекту, який виникає під час дифракції на періодичній поверхні провідного середовища і полягає в істотному збільшенні потоку енергії певного дифракційного порядку, що поширюється під малим кутом до поверхні розділу. Ефект реалізується за певного співвідношення між довжиною падаючої хвилі, кутом падіння і періодом періодичної структури (квазірезонансні умови підсилення). При цьому одночасно відбувається істотне послаблення випромінювання в нульовому порядку дифракції. Таким чином, якщо на дифракційну решітку, створену на поверхні металу, падає випромінювання в широкій смузі частот, то в результаті дифракції потік енергії комбінаційного спектру, для якого виконані умови квазірезонансного підсилення, буде проходити майже повністю, а потік енергії у дзеркально відбитий спектр буде істотно послаблений.

Переваги:

Фільтр має один вхід і два просторово розділених виходи, по одному з яких фільтр працює як смуговий, а по іншому — як режекторний; фільтр має досить вузьку смугу пропускання та допускає плавне переналагодження центральної частоти пропускання / режекції, зокрема роботу в сканувальному режимі.

Області застосування:

Спектроскопічні дослідження спектрів органічних та неорганічних молекул у субміліметровому діапазоні; неруйнівний контроль матеріалів; створення радіометричної апаратури субміліметрового діапазону; дистанційне зондування несанкціонованих матеріалів, зокрема матеріалів, що асоціюються з вибухвкою та наркотиками, для систем безпеки

Контактна інформація: vkgavr@rian.kharkov.ua