Лабораторна установка для мікроструктурних досліджень

к.ф.-м.н. Бурдін В.В., Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України

Відео записано під час проведення Міжнародної Технологічної зустрічі

 

Короткий опис: 

Створено лабораторну вакуумну установку для мікроструктурних досліджень, яка призначена для контролю та вивчення швидкоплинних процесів в порошкових матеріалах чи суцільних зразках в умовах деформації (розтягнення, тиск) та нагрівання шляхом пропускання струму промислової частоти. Прямий контроль фазоструктурного стану матеріалу виконується завдяки використанню методів рентгеноструктурного аналізу. Безпосередньо в процесі деформації та нагріву проводиться рентгенівська зйомка до ста рентгенограм в секунду. Це дозволяє досліджувати зміни фазоструктурних перетворень безпосередньо при протіканні процесів в умовах швидкісного нагріву, охолодженні чи деформації. Установка також має можливість використовувати термічний та дилатометричний аналізи і одночасно досліджувати широкий спектр фізичних характеристик металів і сплавів. 

Переваги: 

Надає можливість контролю та управління фазоструктурним станом у матеріалах, в тому числі з мікронанокристалічними структурами. 

Області застосування: 

Контроль режимів технологічних процесів безпосередньо при виготовленні продукції, навіть при екстремальних умовах обробки (швидкісних нагрівах, охолодженні, деформації). 

Контактна інформація: Tел.: +38044 4241573 Mоб.: +38066 7120021 Факс: +38044 4242131