Лазерний флюориметр на наночіпах золота та срібла

к.ф.-м.н. Чегель В.І. к.б.н. Назаренко В.І., Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Відео записано під час проведення Міжнародної Технологічної зустрічі

 

Короткий опис:

Розроблено унікальну методику та прилад для реєстрації флюоресценції, які дають змогу реалізовувати підсилення чи затухання флюоресцентного випромінювання шляхом резонансного регулювання сигналу в електромагнітному полі високопровідних наноструктур. Прилад “Fluorotest Nano” є першим компактним лазерним флюориметром з плазмонною регуляцією флюоресцентного сигналу, яка забезпечує реєстрацію флюоресценції на наномолярному рівні в оптичному діапазоні частот.

Переваги:

Розроблена методика значно спрощує та здешевлює процес флюорометричних вимірів та одночасно розширює функції приладу “Fluorotest Nano” внаслідок можливості підсилення чи ослаблення флюоресценції. У роботі з розробленим приладом упешре можна використовувати і колоїдні розчини наночастинок у стандартних фотометричних кюветах, і плазмонні (Ag, Au) наноструктури, осаджені на мікроскопному склі (25×76 мм) або нанобіочіпи з розмірами, які дають змогу використовувати їх у звичайних кюветах (25×13 мм).

Області застосування:

Розроблений прилад може буди кращим вибором для навчального процесу в університетських дослідних лабораторіях та для фундаментальних досліджень в академічних інститутах.

Контактна інформація: tto@biochem.kiev.ua