Експрес-методи діагностики виникнення онкологічних захворювань

Області застосування

Медицина, діагностика онкологічних захворювань; біотехнології.

Короткий опис

Експрес-методи діагностики та оцінки ризику виникнення онкологічних захворювань на основі паттерного аналізу нуклеїнових та білкових біомаркерів методом поверхневого плазмонного резонансу. Розроблена технологія створення необхідних штучних компонентів та біологічних комплексів, що дозволяють створювати поверхневі адаптивні структури на основі масивів поверхнево - зв’язаних нанооб’єктів та біологічних систем.

Зображення наночасток срібла після обробки глютатіоном, отримані з використанням електронної мікроскопії.

Зображення наночасток срібла після обробки глютатіоном, отримані з використанням електронної мікроскопії.

Очікувані властивості

Будуть розроблені методи для стабілізації наночасток у розчинах, які характеризуються стабільним складом при зберіганні.

Переваги

Діагностика здійснюється з допомогою системи аналізу складних біологічних середовищ, що забезпечує ранню діагностику біохімічних маркерів онкологічних захворювань на основі селективного профілювання їх білкового та нуклеїного складу. Розроблений методичний підхід та прототип системи, яка його реалізує для потреб біотехнології та медичної діагностики, забезпечать ранню діагностику онкологічних захворювань.

Конкуренти

  • BIO CO LTD [KR];
  • POSTECH ACAD IND FOUND [KR];
  • JAPAN HEALTH SCIENCE FOUND.

Стан розробки

Розроблення необхідних штучних компонентів та біологічних комплексів, що дозволяють створювати поверхневі адаптивні структури на основі масивів поверхнево - зв’язаних нанооб’єктів та біологічних систем. Створені рекомбінантні бакуловіруси з генами HYAL1 та HYAL2 для формування біофункціональних поверхневих структур, розроблений метод отримання білків HYAL1 і HYAL2. За допомогою спектрофотометричних та електронно-мікроскопічних досліджень встановлено, що при формуванні комплексу глютатіону з наночастками срібла утворюються кластери наночасток. Надалі будуть розроблені методи для стабілізації наночасток у розчинах.

Інтелектуальна власність

Планується патентування матеріалів розробки.