Наноструктуровані підкладки для сенсорної діагностики

к.т.н. Лебєдєва Т.С., Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України

Відео записано під час проведення Міжнародної Технологічної зустрічі

 

Короткий опис:

Наноструктуровані підкладки є багатошаровими плівковими структурами складу Nb-Au/Nb2O5, Nb-Al/поруватий Al2O3, Nb-Al/поруватий Al2O3/нано-Au, зформованими на пластинах з оптичного скла. Їх застосовують в оптичних хвилеводних сенсорах з металевим підшаром (ХСМП). Виготовляють за розробленою в ході проекту технологією, яка охоплює методи вакуумного осадження плівок металів та анодне окислення для формування щільних та поруватих шарів анодних оксидів.

Переваги:

Перевагами є підвищена чутливість та надійність сенсорних досліджень, а також можливість відмови від використання золота.

Області застосування:

Біосенсорна імунодіагностика. Можливе використання в рефрактометричних та аналітичних, оптичних та інших (ємнісних, імпедансних та ін.) сенсорах для рідких та газових середовищ для контролю довкілля, в медичній та ветеринарній діагностиці, для контролю якості продуктів харчування.

Контактна інформація: tetyana_leb@mail.ru