Офіційне закриття

Відео записано під час проведення Міжнародної Технологічної зустрічі

Віце-президент НАН України, академік НАН України Наумовець А.Г. і зав. відділу трансферу технологій Інституту фізики НАН України к.ф.-м.н. Фесенко О.М.