Синтез наночастинок металів та квантових точкових наночастинок за допомогою біологічних систем

акад. Блюм Я.Б., к.б.н. Пірко Я.В., Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України

Відео записано під час проведення Міжнародної Технологічної зустрічі

 

Короткий опис:

Розроблено екологічно дружні технології для отримання наночастинок золота та срібла, а також квантових точкових наночастинок CdS та ZnS за допомогою різних біологічних систем: фітоекстрактів з культури клітин або тканин рослин, культуральної рідини бактерій або грибів. Створені наночастинки можна використовувати як висококонкурентні наноматеріали у порівнянні з наночастинками, отриманими за допомогою хімічних або фізичних методів. Зокрема, передбачається їх застосування в біологічних дослідженнях, наприклад, у мікроскопії для посилення сигналів флуоресцентних барвників, або як самих флуоресцентних квантових точкових наночастинок, які використовуються для візуалізації субклітинних структур та в біомедицині для діагностичних цілей.

Переваги:

Екобезпечність синтезу наночастинок за розробленою технологією, на відміну від того, що отримують за допомогою хімічного синтезу з використанням токсичних речовин. Висока гомогенність та фізична стабільність синтезованих наночастинок (особливо, квантових точкових наночастинок).

Області застосування:

Біомедицина, мікроскопія

Контактна інформація: cellbio@ctllbio.freenet.viaduk.net