Синтез наночастинок металів та квантових точкових наночастинок за допомогою різноманітних біологічних систем

к.б.н. Пірко Я.В. Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України

Відео записано під час проведення Міжнародної Технологічної зустрічі

 

Короткий опис: 

розроблено екологічно "дружні" технології для отримання наночастинок золота та срібла, а також квантових точкових наночастинок CdS та ZnS. Синтезовані наночастинки відповідають критеріям, що висуваються до відповідних наноматеріалів. Металічні наночастинки (золоті та срібні) та квантові точкові наночастинки (CdS, ZnS) були отримані за допомогою різних біологічних систем: фітоекстрактів з культури клітин або тканин рослин, культуральної рідини бактерій або грибів. Вони можуть бути використані для будьякого застосування як високо конкурентні наноматеріали у порівнянні з наночастинками, отриманими за допомогою хімічних або фізичних методів. Зокрема, передбачається їх застосування в біологічних дослідженнях, наприклад, у мікроскопії для посилення сигналів флуоресцентних барвників, або в якості самих флуоресцентних барвників, які використовуються для візуалізації субклітинних структур та для практичного застосування в біомедицині. 

Переваги: 

вища екобезпечність синтезу наночастинок за розробленою технологією, напротивагу традиційним технологіям хімічного синтезу з використанням токсичних речовин. Висока гомогенність та фізична стабільність синтезованих наночастинок (особливо, квантових точкових наночастинок). 

Області застосування: біологія, мікроскопія. 

Контактна інформація: cellbio@cellbio.freenet.viaduk.net, Tел.: +38044 4343777