Дослідно-промислове виготовлення різних видів наноструктурованої біоактивної кераміки та імплантатів для відновлення кісткової тканини та адресної доставки ліків

д.х.н. Дубок В.А., Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України

Відео записано під час проведення Міжнародної Технологічної зустрічі

 

Короткий опис:

Розроблено технологію синтезу і досліджено властивості комплексу біоактивних керамічних матеріалів у вигляді нанопорошків, агломератів, гранул та імплантатів з різних видів біоактивних нанокерамічних композитів, які придатні для розв’язання різних завдань відновлювальної хірургії кістки, малоінвазивної хірургії і локальної доставки ліків, що підтверджено дослідами на експериментальних тваринах або клінічними результатами.

Переваги:

Калікс[4]арен С-192 та С-145, завдяки інгібуючій дії стосовно формування фібринового каркасу тромбу, мають високу антитромботичну активність. Ці препарати ефективні в малих дозах та відрізняються невисокою токсичністю. Простота виготовлення таких препаратів забезпечує їхню відносну дешевизну.

Області застосування:

як антитромботичний препарат під час захворювань, які супроводжуються аномальною активацією системи зсідання крові: під час інфаркту міокарду, інсульту головного мозку, ішемічної хвороби серця, венозної тромбоемболії, ДВЗ-синдрому, ішемічного інсульту, онкозахворювання, діабета, а також для моніторингу післяопераційного лікування.

Контактна інформація: dubok@ipms.kiev.ua