Вступне слово

Відео записано під час проведення Міжнародної Технологічної зустрічі

Зав. відділу трансферу технологій Інституту фізики НАН України к.ф.-м.н. Фесенко О.М.