Вступне слово Наумовця А.Г.

Відео записано під час проведення Міжнародної Технологічної зустрічі

Вступне слово віце-президента НАН України, академіка НАН України Наумовця А.Г.